Som idrottsman gäller det inte bara att ha en stark fysik utan även ett stark psyke. Det kan vara svårt att komma tillbaka efter en skada och känna att man inte riktigt är på topp och därför är mental träning lika viktigt inom sporten som den fysiska. I vardagslivet går det alltid att anlita någon annan. Exempelvis läser du en bra guide om köksrenovering och påbörjar arbetet men känner att du inte klarar av det kan du leja arbetare. Som idrottsman kan du vara körd om du inte är stark mentalt och väljer att avbryta en tävling. En av de som forskat mycket och lanserade läran om den mentala träningens effekter är Lars-Eric Veje Uneståhl. Det var på 80-talet man inom idrotten började att tillämpa mental träning och såg att det påverkade resultaten positivt. Den mentala träningen kom sedan att tillämpas även inom företagsledning.