Att träna i bra lokaler är självklart något viktigt för teamet. Det är viktigt med en inredning som känns passande för att man ska bli mer motiverad. Det är viktigt att använda ha en lokal som har en bra akustik. Det är också viktigt att ljuset i lokalen är bra. En klar och ljus lokal gör att spelarna känner mer energi och större engagemang. Sinnesintrycken kan påverka människor på ett positivt men även ett mindre positivt sätt. Att hitta en sådan lokal är självklar en utmaning för teamet. Alla människor är olika och alla ska trivas lika bra i lokalen. Att anlita en mäklare i Stockholm kan vara en bra strategi för att hitta rätt lokal, utifrån lagets förutsättningar och behov. De kan också hjälpa till för att undvika att teamet lägger tid på sådant som kan ta tid ifrån alla träningar.

En hockyespelare på banan
Hockey som spelas utomhus