Hockey är sport där det går snabbt. Ibland är spelet på isen tufft vilket kan innebära att skadade får åka till sjukhus. Var femte olycksfall orsakas av närkontakt med en annan spelare. Nästan lika många hockeyskador sker på grund av att man överbelastat kroppen. En tredjedel av alla hockeyskador orsakas av olika typer av fall […]

Mer